Öğretmenin Hikayesi Hikaye Yarışması

Sayfamıza Hoş Geldiniz...

12 Mayıs 2012 Cumartesi

GİRİŞ


Öğretmenin Hikayesi

 
                              “Öğretmenin Hikayesi” Hikaye Yarışması
        Eğitim öğretim ile uğraşan kişilerde verimliliği en üst seviyeye çıkartmak için bir bilginin uzun süreli hafızada kalmasının sağlanması ve insani değerlerin her zaman hatırlanması gerekmektedir. Bu süreç, eğitiminin zor ve karmaşık yapısını keyifli hale getirerek mümkün olabilir. Bu amaç ön planda tutularak eğitim süreçlerine katkı sağlanması gereklidir. Eğitim esnasında ‘değişiği basitleştirip’ beynin uyanıklık düzeyini en üst seviyeye çıkartan, ilgi ve istek uyandıran, gerçeği kalıcılaştıran hikâye tekniğini kullanarak hafızayı daha da etkin hale getirmek “Öğretmenin Hikayesi” adlı yarışmamızın nihai hedefidir. Eğitime, öğretime farklı bir boyut getirip katkı sağlamak dileği ile hazırlanan yarışmanın öğrenme ve öğretme yöntemleri üzerine tüm bilim insanlarını düşündürmek en büyük isteğidir.

                                              Amaç
        Amacımız, beklentimiz, hedefimiz; eğitim - öğretimi hikâye şeklinde anlatarak, konunun akılda kalıcılığını artırmak, keyif alarak öğrenmeye yardımcı olmak, öğretmen hikayelerini çoğaltmak, gençlerimizin insani değerleri özümsemesini sağlamak ve sonuçta Türk Dili ve Edebiyatı'na ve Türk Eğitim Sistemi'ne yeni boyutlar ve açılımlar getirmektir. Bu hikayeler eğitim sistemimize ve öğretmenlerimize tutulmuş bir ayna olacak, aynada görünenler ile dünü, bugünü ve yarını elden ve gözden geçirmek mümkün olabilecektir

Dekan'ın İletisi

           ÖĞRETMENİN HİKAYESİ
          Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanımız hikaye yarışması düzenleme düşüncesi ile gelip, “Öğretmenin Hikayesi” başlıklı bir kağıdı bana uzatıp, bu konuda ne diyorsunuz dediğinde, Umberto Eco’nun “Gülün Adı” adlı eserinin başında, kitabın adı ile ilgili söylediği “Bir gül bir güldür, bir gül bir güldür.” ifadesi geldi aklıma.
          Evet, bu yarışma öğretmenin hikayesi olacak; bir bakıma öğretmenin yaşadıkları ve yaşattıklarını, bir başka deyişle, öğretmenin yaşamından didaktik kesitleri, ilaveten öğretme eyleminin inceliklerini ve önceliklerini içerecek. Hiç kuşkusuz hepimizin eğitim hayatında öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle ilgili unutamadığımız; daha sonraki yaşantımızı derinden etkileyen birçok olay vardır. Bunları paylaşalım, çoğaltalım istiyoruz.
         Bir eğitim bilimci dostum “Eğitim hikayedir” koymuştu kitabının adını; hikayenin, hikaye tadındaki örnek olayların, bilginin kalıcılığını sağlama açısından önemini anlatmak için. Eğitim tarihimizde, bir öğretim tekniği olarak hikâyelerden yaygın bir biçimde yararlanmış ve kıssadan hisse almış bir toplumuz. Sözlü kültür ağırlıklı bir toplum olarak hikaye anlatmayı ve dinlemeyi çok severiz ama yazmaya gelince, işimiz biraz daha zordur.
        Haydi kolay gelsin diyorum! 
                                                                                               Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
                                                                                                       Eğitim Fakültesi Dekanı

Yarışma Kuralları


 1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer yarışmaya katılabilir.
 2. Hikâyelerin konusu öğretmenlik mesleği, eğitim - öğretim süreçleri olmalıdır. 
 3. Yarışmaya katılan hikâyeler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 4. Hikayeler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek hikayeyi içeren MS Word dosyasının adı yalnızca rumuzdan oluşmalı; yazarın adı, soyadı, rumuzu, kimlik ve iletişim bilgileri, Kimlik Bilgileri menüsündeki sıraya göre, ayrı bir dosya / belge şeklinde gönderilmelidir.
 5. Son Başvuru tarihi: 20 Eylül 2012 tarihidir.
 6. Sonuçların resmi duyurusu 24 Kasım 2012 tarihinde, "Öğretmenler Günü"nde ilan edilecektir.
 7. Ödüller 24 Kasım 2012 günü takdim edileceği için dereceye girenlere, sonuçların açıklandığı gün ve saatte hazır olabilmeleri için ayrıca şahsen duyuru yapılacaktır. 
 8. Kişiler sadece bir hikâye ile katılabilir.
 9. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 10. Yarışmaya katılan hikâyeler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
 11. Değerlendirme kurulunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 12. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 13. Eserler milli ve manevi değerlere ve genel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 14. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. 
 15. Ödül olarak;      
  Birinciye:    3.000 TL,
  İkinciye:     
    2.000 TL,
  Üçüncüye:   1.000 TL,
  Mansiyon (3 adet): 500 TL verilecektir.
  Yarışmayla ilgili sorularınız için İletişim Bilgileri menüsündeki bağlantıları kullanabilirsiniz.

SÖZLEŞME


BASIM, YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Öğretmenin Hikayesi” isimli yarışmaya katılmak üzere eser (yayın) gönderen yazarlar, aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.

1. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredeceklerdir.

2. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.

3. Yarışmaya katılan eserler(yayınlar), 3 yıl süreyle başka bir yarışmaya katılmayacak ve İnönü Üniversitesi dışında bir yerde yayımlanmayacaktır.

4. Yarışmaya katılan eserler: İnönü Üniversitesi ve ilgili birimleri tarafından bastırılıp çoğaltılabilir.

5. Yarışmaya katılan eserlerin (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.

6. İhtilaf halinde Malatya mahkemeleri yetkilidir.

Hikayenizi Gönderin


             Hikaye yarışmasına katılmak için lütfen aşağıdaki yönergeyi izleyin: 
 1. Yarışma Kuralları ve Sözleşme menülerini okuyunuz. Şartları kabul ediyorsanız ikinci aşamaya geçiniz.
 2. Kimlik Bilgileri menüsüne giriniz. Sayfa sonundaki "Bu sayfayı BURADAN bilgisayarını-za indirebilirsiniz." cümlesindeki BURADAN kelimesine tıklayınız. Kaydet seçeneği ile masaüstüne kaydettiğiniz word dosyasını doldurunuz. Dosya adı "ADINIZ SOYADINIZ"dan oluşsun.
 3. Hikayenizi içeren diğer dosyanızın adı ise "RUMUZ"unuzdan ibaret olsun. Bu dosya içinde rumuzunuzdan başka, ad soyad vb. bilgiler yer almasın.
 4. Mailinizi açın. ADINIZ - SOYADI'nızdan oluşan "Kimlik Bilgileri" dosyasını ve "RUMUZ"unuzdan oluşan "Hikaye Dosyası"nı iki ayrı ek şeklinde mailinize iliştiriniz.
 5. Her iki dosyanın, iki ayrı ek şeklinde ama tek bir mail ile gönderilmesini sağlayınız.  
 6. Bu iki belgenin iliştirildiği maili ogretmeninhikayesiinonu.edu.tr adresine gönderiniz.

Kimlik Bilgileri

KATILIMCININ
Adı Soyadı
Rumuzu
Mesleği
Yaşı
Cinsiyeti
e posta adresi
Posta adresi
Telefon Numarası

 YARIŞMA KURALLARINI ve BASIM, YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ İLGİLİ MENÜLERDEN OKUDUM. KOŞULLARI KABUL EDİYORUM. (Bu belgeyi gönderenler koşulları kabul etmiş olurlar.)
Bu sayfayı BURADAN bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Değerlendirme Jürisi

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Prof. Dr. Alim Gür
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
Prof. Dr. Alaattin Karaca
Prof. Dr. Hasan Kavruk
Prof. Dr. Songül Taş
Yazar Hüseyin Su
Yazar Rasim Özdenören

ÖN DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı
Okt. Abidin Öztürk
Öğr. Gör. Salim Durukoğlu
Öğretmen Haksever Özgül
Öğretmen Kevser Akın 

İletişim Bilgileri


E POSTA:
ogretmeninhikayesi@inonu.edu.tr
salim.durukoglu@inonu.edu.tr
sdurukoglu37@hotmail.com
sdurukoglu@gmail.com

TELEFON:
İş: 0 422 377 44 48
Gsm: 0533 543 89 33

ADRES:
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Elazığ Yolu 15. km. 44280 MALATYA


Yarışmayı resmi web sitesinden izlemek için BURAYI TIKLAYINIZ!